bel voor meer informatie 024 3615480  info@schoolveiligheid.net
vemoicon.png


Veiligheidsmonitor.


Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) wettelijk verplicht werk te maken van sociale veiligheid voor leerlingen. Scholen moeten daarbij een valide en betrouwbaar instrument gebruiken, dat gestandaardiseerd is. Met de afname van onze Veiligheidsmonitor voldoet uw school aan de eisen vanuit de wetgeving.

De website wordt vernieuwd, we verwachten dat scholen zich weer vanaf half november kunnen aanmelden.

Deelname loopt weer van januari t/m april.

Vragenlijsten

Naast de verplichte vragenlijsten voor leerlingen is het ook mogelijk om andere doelgroepen binnen uw school te bevragen. Vraag ook aan personeel, ouders (in het po) en de directie hoe zij de veiligheid ervaren. Door de combinatie van antwoorden uit deze doelgroepen kunt u nog beter beleid voeren op de sociale veiligheid binnen uw school.

Nieuw in 2019: aanleveren aan Vensters voor po

De Vensters po vragenlijst is een korte vragenlijst over de sociale veiligheid en tevredenheid van leerlingen op school. In de Veiligheidsmonitor van Praktikon zijn alle vragen van deze vragenlijst ook opgenomen. U kunt de scores uit de Veiligheidsmonitor gebruiken om gegevens aan te leveren aan Vensters.

Neemt u al deel aan de veiligheidsmonitor 2018-2019 of wil u uw rapporten van voorgaande jaren downloaden, klik dan op inloggen.


Home | Inloggen | FAQ | Contact
 
Copyright © 2018 Praktikon. Alle rechten voorbehouden.