vemoicon.png

Account: niet ingelogd


Klik op een vraag voor het antwoord
Aanmelden scholen
Hoe kan ik mijn school aanmelden?
Het aanmelden van een schoollocatie kan via onze website www.schoolveiligheid.net. U kiest dan uit het menu bovenaan de pagina voor 'school aanmelden'.

Wij vragen u bij het aanmelden om een aanmeldcode. Deze code verstrekken wij doorgaans bij onze offerte. Bij een landelijke afname in opdracht van het Ministerie ontvangt u deze deelnamecode via de uitnodiging.

Indien u geen deelnamecode heeft dan kunt u het beste contact opnemen via info@schoolveiligheid.net of het contactformulier.

Vergeet u alstublieft niet de naam van de school, het adres en een telefoonnummer mee te zenden in uw bericht.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Praktikon, het telefoonnummer is 024-3615480. Vraagt u dan naar een contactpersoon voor de schoolveiligheids monitor.
Zijn er kosten verbonden aan deelname aan de Veiligheidsmonitor?
In 2018 wordt de Veiligheidsmonitor uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Scholen kunnen daarom in 2018 gratis deelnemen aan de Veiligheidsmonitor.
Algemeen
Mijn vraag staat hier niet bij. Hoe stel ik een vraag aan het onderzoeksteam?
Dit kan door een email te sturen naar info@schoolveiligheid.net of door gebruik te maken van het contactformulier op de website.

Wij beantwoorden elke email in principe binnen 2 werkdagen. Mocht u geen reactie krijgen dan is er vermoedelijk iets mis gegaan bij het verzenden of ontvangen van het bericht. Wij verzoeken u vriendelijk het dan nogmaals te proberen.
Beheer afname
Hoe log ik in als locatiemonitormanager?
U kunt inloggen als locatiemonitormanager op de website www.schoolveiligheid.net, met de inloggegevens die wij u hebben toegezonden. Klikt u in het menu op ‘Inloggen’, er verschijnt dan vanzelf een inlogpagina.
Hoe geef ik op welke personeelsleden meedoen?
De locatiemonitormanager ziet zodra hij is ingelogd een aantal stappen in beeld. In de tweede stap kunnen de deelnemers aan het onderzoek worden ingevoerd. Alle deelnemers moeten eerst worden ingevoerd voordat begonnen kan worden aan het afnemen van de vragenlijsten.

De locatiemonitormanager geeft in stap 2 de emailadressen van de personeelsleden op. Dit kan eenvoudig door de emailadressen te kopiëren en te plakken vanuit een ander bestand (bijvoorbeeld een Excel bestand).

Er moet minimaal één personeelslid worden ingevoerd!

Personeelsleden, leidinggevenden en indien van toepassing ook ouder uit de MR worden automatisch via eem email uitgenodigd. Dit gebeurt vijf dagen na het afronden van stap 2.
Hoe geef ik op welke leidinggevenden meedoen?
De locatiemonitormanager geeft in stap 2 de emailadressen van de leidinggevenden op. Dit kan eenvoudig door de emailadressen te kopiëren en te plakken vanuit een ander bestand (bijvoorbeeld een Excel bestand). Er moet minimaal één leidinggevende worden ingevoerd!
Hoeveel leerlingen moeten deelnemen aan het onderzoek?
Voor een goed beeld van de situatie in uw school is het belangrijk dat er zoveel mogelijk leerlingen meedoen. In het Voortgezet Onderwijs kunnen alle leerlingen deelnemen, in het primair onderwijs richten wij ons op de leerlingen uit de groepen 7 en 8. Optioneel kunt u ook leerlingen uit groep 6 laten deelnemen.

U kunt ervoor kiezen niet alle leerlingen te laten meedoen. In dat geval is het wel belangrijk dat u een goede afspiegeling selecteert van de leerlingen. Alleen op die manier zijn de uitkomsten geldig voor de gehele locatie.
Eisen inspectie
Voldoet de Veiligheidsmonitor aan de wettelijke eisen die door de Inspectie gesteld zijn?
Vanaf augustus 2016 handhaaft de Inspectie de nieuwe wettelijke eisen met betrekking tot sociale veiligheid. Zij controleren of scholen de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren (gevoel van veiligheid, ervaren onveiligheid en welbevinden) en of de school maatregelen neemt tot verbetering. De monitoring moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moet het een representatief en actueel beeld van de school geven. Het gebruikte instrument moet tevens betrouwbaar, en valide en gestandaardiseerd zijn. De Veiligheidsmonitor voldoet aan deze eisen.
Welke groepen moeten verplicht gemonitord worden voor de Inspectie?
PO: Voor groep 7 en 8 geldt vanuit de Inspectie een verplichting. U kunt ervoor kiezen om ook groep 6 te laten deelnemen.
VO: Vanuit de Inspectie geldt een voorkeur voor monitoring op alle leerlagen.
Welke gegevens worden aangeleverd aan de Inspectie van het Onderwijs?
Onderstaande gegevens worden op schoolniveau aangeleverd:
-Schoolcode/BRIN
-Schoolnaam
-Leerjaren
-Toestemming levering aan inspectie
-Gemiddelde en spreiding veiligheidsbeleving
-Gemiddelde en spreiding ervaren geweld
-Gemiddelde en spreiding welbevinden
-Percentage per antwoordcategorie vragen ervaren geweld
-Populatie, aantal leerlingen -Respons, aantal deelnemende leerlingen
-Representativiteit
-Afnamedatum
-Privacy leerlingen tijdens afname gewaarborgd
Privacy
Privacyconvenant onderwijs
Praktikon is aangesloten bij het Privacyconvenant onderwijs: www.privacyconvenant.nl. Het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy vertaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.
Verwerkersovereenkomst
Scholen kunnen met Praktikon een vewerkersovereenkomst aangaan. Deze verwerkersovereenkomst is afgestemd op de model verwerkersovereenkomst van het privacyconvenant.
E-mailadressen
E-mailadressen van personeel, leiding en eventueel ouders worden alleen gebruikt ter versturing van de vragenlijst. Ingevulde vragenlijsten worden apart van de e-mailadressen opgeslagen. Na afronding van de Veiligheidsmonitor worden de e-mailadressen verwijderd. Terugkoppeling van de vragenlijsten gebeurt enkel op geaggregeerd niveau. Indien minder dan 4 respondenten een vraag hebben ingevuld, dan worden de uitkomsten op deze vraag niet teruggekoppeld.